Impressies van het kennissymposium IFV 2021

SDO Hogeschool > Blog > Impressies van het kennissymposium IFV 2021

Afgelopen dinsdag 30 maart waren bestuurslid Jan Rouma en ik (Marijke Feijt) aanwezig bij het online Kennissymposium van het IFV – Instituut Fysieke Veiligheid. Wij leiden veel mensen op uit de Veiligheidsregio’s en daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen deze sector. Het event werd geopend door algemeen directeur IJle Stelstra en stond in het teken van kennis en mensen verbinden. Naast de diverse breakout rooms waarin kennis en ervaringen werden gedeeld, waren wij vooral benieuwd hoe het IFV aankijkt tegen de huidige corona crisis.

Prof. Dr. Michel Dückers werd in december 2020 aangesteld voor de leerstoel Crises, Veiligheid en Gezondheid aan Rijksuniversiteit Groningen om onderzoek te naar de effecten op de gezondheid en veiligheid van mensen in tijden van crisis. Daarnaast onderzoekt hij hoe overheden en publieke en private organisaties optimaal kunnen reageren voor, tijdens en na deze periode.

Volgens Dückers is het belangrijk om op multidisciplinaire wijze diverse aspecten van veiligheid te integreren. Hierbij speelt psychosociale gezondheid ook een belangrijke rol. We zijn heel erg gericht op flitsrampen maar een crisis zoals corona heeft een andere aanpak nodig.

‘Binnen de kenniscirkel moeten we verbinding zoeken en wetenschappelijke kennis koppelen aan de praktische wijsheid van de lectoraten. Om dit te realiseren zullen we onze deskundigheid moeten bevorderen’, stelde Dückers.

Hier werd het verhaal voor ons extra interessant, omdat SDO’s visie op onderwijs hierop aansluit. Deskundigheidsbevordering is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de wereld van morgen. Ik schreef laatst nog een artikel over de veranderende wereld en hoe we hiermee om kunnen gaan. Specifiek voor dit thema geldt dat de veiligheidsregio’s naast het operationele vakmanschap moeten inzetten op het versterken van de denkkracht, het afstemmen van beleid en het leren van elkaar. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar juist ook sectorbreed en anderen in de maatschappij.

Dückers’ boodschap:
Blijf jezelf ontwikkelen, vergroot je deskundigheid en leer van elkaar.