Accreditatie SDO Hogeschool

SDO Hogeschool > Over SDO > Accreditatie SDO Hogeschool

Ministerie van OCW

De minister van OCW heeft in 2011 Stichting  Deeltijd Opleidingen, tegenwoordig SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde, aangewezen als ‘rechtspersoon in het Hoger Onderwijs’, waardoor het HBO bedrijfskunde kan aanbieden op bachelor en Associate degreeniveau en de daarbij behorende titels, BBA en AdBA.

NVAO geaccrediteerde instelling

Op voordracht van Hobeon heeft de NVAO SDO Hogeschool in 2019 geaccrediteerd, waardoor de bedrijfskunde-opleiding en vijf Associate Degree programma’s in het register zijn opgenomen. In 2023 vindt de volgende accreditatie plaats.

CRKBO Geregistreerde instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs schrijft onderwijsinstellingen in die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. SDO Hogeschool is opgenomen in dit register en werkt alleen met docenten die in het docentenregister staan.

NRTO keurmerk

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private hogescholen, particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. SDO Hogeschool is gebonden aan de algemene voorwaarden en de gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opgesteld.

 

Onze tijdlijn

2002
Oprichting SDO
2011
Door minister van OCW aangewezen als 'Rechtspersoon Hoger Onderwijs
2016
Geaccrediteerd door NVAO
Geregistreerd in CROHO (DUO)

Bachelor bedrijfskunde
5 Associate degrees

2017
Keurmerk NRTO
2018
Nieuw College van Bestuur
2019
Definitieve accreditatie (tot mei 2023)
2020
Verhuizing van Rotterdam naar Maassluis
2021
Drie locaties: Maassluis, Amsterdam en Doorn