Master Moderne Veiligheidskunde

Wil jij bijdragen aan het veiliger maken van de werkomgeving? Ambieer je een volgende stap  in je carrière? Wil jij de veiligheidsuitdagingen van de 21e eeuw aan kunnen?
 

Ontdek de nieuwste inzichten en leer praktijk en theorie van de voorlopers! Laat je inspireren door de successen! En werk samen met studenten en experts aan jouw eigen uitdaging! Na deze opleiding ben je in staat om als sparringpartner op te treden voor directies, en om zelf de context te scheppen voor proactief veiligheidsmanagement

 

Organisaties en systemen staan voor ingrijpende veranderingen en tegelijk worden veiligheidscriteria verscherpt. De gangbare hiërarchische en ondernemende aanpak (planmatig, gefragmenteerd, procedureel, stap-voor-stap, exploiterend) werkt niet meer. Er zijn innovaties nodig en nieuwe werkpraktijken die de veiligheid op een nog hoger peil brengen.

 

Moderne Veiligheidskunde

Binnen een jaar je masters diploma?

 

De masteropleiding modern veiligheidsmanagement wordt als duale opleiding van 12 maanden aangeboden (uitloop is toegestaan). Door het duale karakter telt werktijd voor een deel mee als onderwijstijd.

De masteropleiding modern veiligheidsmanagement is een volwaardige master (Master of Arts, MA – NLQF niveau 7, gelijkwaardig aan universitaire masters), bedoeld voor beroepsbeoefenaars en met een professionele oriëntatie.

Deze opleiding is in ontwikkeling en de geplande start is Q1 2023, na accreditatie door de NVAO. Alle gegevens zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring.

 

We hebben een ‘blended‘ programma samengesteld waarin persoonlijke ontwikkeling, kennis, vaardigheden en attituden centraal staan. Het is een uitdagend masterprogramma dat jouw hiaten en ervaringen aanvult en waarin je met ‘peers’ stilstaat bij de dynamiek en complexiteit van (jouw en elkaars) complexe veiligheidsvraagstukken.

Naast veiligheidsmanagement doen deelnemers ook kennis op van onderzoeksmethodes en systeem-, organisatie- en veranderkunde. Deelnemers zijn bovendien in staat om anderen te overtuigen, belangen te balanceren, kritisch te denken en creatieve oplossingen te verzinnen voor complexe problemen. Je wordt als master immers geacht te kunnen opereren op directieniveau en in staat zijn om de omstandigheden vorm te geven zodat anderen proactief kunnen handelen.

Wij staan klaar om jou en jouw collega’s te ondersteunen,
zodat de kans op succes toeneemt.

De initiatiefnemer(s)

 • Dr.ir. Robert Jan de Boer is lector veiligheidsmanagement aan SDO Hogeschool en managementadviseur op het gebied van veiligheid en operational excellence. Hij heeft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd (mens-machine systemen) en is 2012 gepromoveerd in de Cognitive Systems Engineering op mentale modellen. Hij adviseert wereldwijd overheidsorganisaties en bedrijven in de olie- en gas- en procesindustrie, defensie en luchtvaart over veiligheid en heeft aan de wieg gestaan van de succesvolle workshops Restorative Practice die tientallen keren is gegeven aan medewerkers van de NHS in Engeland. Zijn boek getiteld Safety Leadership: A Different, Doable and Directed Approach to Operational Improvements met een voorwoord van Sidney Dekker verscheen begin 2021 (ISBN 9780367652753).

  Dr.ir Robert Jan de Boer
  SDO lector Veiligheidskunde
 • Auteur van “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering” (2011 en 2014) waarin een context-georiënteerde, waardegedreven, systemische en fasegewijze bedrijfskunde uiteen is gezet. Deze visie biedt concrete handvatten voor moderne veiligheidskunde.

  Drs. Marcel van Marrewijk
  SDO Lector Moderne Bedrijfskunde
Wat maakt de Masters uniek?
 • State-of-the-art, kennis van veiligheidskunde
 • Praktisch relevant, eigentijds en ingebed in de moderne bedrijfskunde
 • Ervaren begeleiders die diep ingevoerd zijn in de praktijk en theorie.
 • Onderzoeksopdrachten binnen je eigen bedrijf en dus met direct rendement voor jou en jouw organisatie.
 • Deelname aan een online community van gelijkgestemden die helpen bij de opleiding en het i.n de praktijk brengen van het geleerde
 • Nominale duur van maar één jaar.
Naar welke functie kun je doorgroeien?
 • Safety Officer / Safety Manager / Director Health & Safety rapporterend aan de raad van bestuur in hoog-risico industrieën, verantwoordelijk voor een grote installatie of meerdere vestigingen.
 • Senior Adviseur Integraal Veiligheidsmanagement bij een grote aannemer of assetbeheerder.
 • Adviseur Medisch Risicomanagement bij een verzekeraar of een zorginstelling.
 • Hoofd Incidentenonderzoek bij een publieke organisatie.

Wil je sparren over je studiekeuze?