Master Transformatiekunde

SDO Hogeschool > Opleidingen > Master Transformatiekunde
 
Sta jij voor een grote – transformatieve – uitdaging?  Zoek je optimale ondersteuning om jouw bijdrage tot een succes te maken?
 

Ontdek de nieuwste inzichten en leer praktijk en theorie van de voorlopers! Laat je inspireren door de successen! En werk samen met studenten en experts aan jouw eigen uitdaging!

 

Organisaties en systemen staan voor ingrijpende veranderingen. Onze economie, maatschappij en zelfs ons politieke systeem bevinden zich in een overgangsfase. De gangbare hiërarchische en ondernemende aanpak (planmatig, gefragmenteerd, stap-voor-stap, exploiterend) werkt niet meer, waardoor maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan vervuiling, verwarming, verarming, verbinding en verwaarlozing niet adequaat worden opgelost.

 

We bevinden ons op het breukvlak naar nieuwe zienswijzen en een nieuwe economie. Dit vergt transformaties en in deze evolutionaire sprong hebben we al ons gezamenlijk lerend en innoverend vermogen nodig om een aanpak te ontwikkelen die niet top-down ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden, maar juist ontstaat in dialoog met alle stakeholders. Een visie op een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem staat hierin centraal.

 

We moeten onze organisaties anders ontwerpen en inrichten, nieuwe werkwijzen uitvinden, inclusieve besluitvorming organiseren, en bedrijfsmodellen ontwikkelen die verantwoord en duurzaam zijn, dus een positieve impact hebben op sociaal, economisch en ecologisch gebied.

 

 

Transformeren is een verandering naar een next-level organisatievorm. 
Een transformatie van ‘level’ A naar B, verloopt (heel) anders dan van B naar C.

 

 

Recent zijn ervaringen opgedaan met een radicaal andere wijze van transformeren, waardoor meer inclusiviteit en verbinding ontstaat. Deze zogenaamde bottum-up vorm van transformeren is toepasbaar en relevant voor een breed scala van publieke en commerciële organisaties en systemen.

Transformatiekunde

De Masteropleiding is nog in ontwikkeling en dus nog niet geaccrediteerd. Het wordt wel gaaf… en is hard nodig!

 

We zijn al wel begonnen.

 

We hebben een ‘blended‘ leergang samengesteld waarin persoonlijke ontwikkeling, kennis, vaardigheden en attituden centraal staan. Het is een maatwerktraject dat jouw hiaten en ervaringen aanvult en waarin je met ‘peers’ stilstaat bij de dynamiek en complexiteit van (jouw en elkaars) complexe veranderopgaven.

Wij staan klaar om jou en jouw collega’s te ondersteunen,
zodat de kans op succes toeneemt.

SDO’s missie is het leren en ontwikkelen dichter op de werkvloer brengen, concrete opgave ondersteunen, bijdragen aan het innovatief vermogen van samenwerkende partijen en de ontwikkeling faciliteren naar een beter passende werkvormen. Samen lerend en met voortschrijdend inzicht dichter bij onze ambities uitkomen. Transformerend richting een duurzame, zelfs circulaire economie. In een periode van exponentiële versnelling is dit de enige aanpak die werkt.

 

Een ecosysteem laat ons goed zien ‘hoe het hoort’: organisch, inclusief en duurzaam. Meer dan ooit is samenwerking, afstemming, co-creatie, inclusie en vertrouwen nodig en de dialoog is de meest geavanceerde communicatievorm die ons helpt om adequate oplossingen te ontwikkelen voor bovengenoemde uitdagingen.

De initiatiefnemers

 • Auteur van “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering” (2011 en 2014) waarin een context-georiënteerde, waardegedreven, systemische en fasegewijze bedrijfskunde uiteen is gezet. Deze visie biedt concrete handvatten voor veranderkunde en transformaties.

  Drs. Marcel van Marrewijk
  SDO Lector Moderne Bedrijfskunde
 • – Auteur van verschillende boeken op gebied van systeemtransformaties en organisatie- en communicatiecultuur
  – Partner en oprichter van Flying Elephants.
  – Ontwerper en begeleider van radicale bottom-up trajecten in commerciële en publieke omgeving.
  – Keynote speaker (o.a. topsector energiecongres)
  – Betrokken ondermeer bij energietransitie.

  Floor de Ruiter
  SDO lector (Bottum-up) Transformatie
 • Recent gepromoveerd op het vakgebied van complexe sociale dynamiek bij samenwerking
  Robbert is een pionier en practitioner op het gebied van waarderend actieonderzoek (appreciative inquiry).

  Dr. Robbert Masselink
  SDO Lector Relationele werkpraktijken
 • Emeritus Bijzonder hoogleraar Humanisering van de zorg (UvH) en emeritus UHD Organisatieontwikkeling en sociale integratie (EUR)

  Zijn aandachtsgebieden: organisatie- en veranderkunde met name van het sociaal constructief perspectief.

  Prof.dr. Alexander Maas
  Emeritus Bijzonder Hoogleraar Humanisering van de zorg (UvH)
 • Beyond sustainability: regeneratief! Dat behoort ons doel te zijn. We hebben immers een betere wereld achter te laten aan onze kleinkinderen.

  Arie Voorburg
  SDO Lector Regeneratie en Arcadis
 • Maatschappelijk betrokken en ontwikkelaar van innovatieve maatschappelijke projecten. Voorbeelden zijn de DeBlauweWijkEconomie, het BuurtBaanBureau en WIJThorbecke.

  Maarten Laros
  SDO Lector Maatschappelijk Ondernemerschap en Bright Group
Aanpak
 • Aandacht voor de persoonlijke én professionele ontwikkeling
 • Ecosysteem: voor, door en met elkaar werken aan de effectiviteit van maatschappelijk transformatieve opgaven.
 • Cubrix Transformatiekunde integreert recente methodieken zoals Appreciative Inquiry, Theory-U, Design thinking en Spiral Dynamics.
 • 'Activating labs': peers en experts bespreken de voortgang van individuele opgaven en verbinden vraagstukken met inzichten en methodieken uit de opleiding.
 • Focus op complexiteit en dynamiek
 • Ervaren begeleiders die diep ingevoerd zijn in de praktijk en theorie.
 • Praktisch, state-of-the-art, eigentijds en ingebed in de moderne bedrijfskunde
 • Onderzoeksopdrachten binnen je eigen bedrijf en dus met direct rendement voor jou en jouw organisatie.
Naar welke functie kun je doorgroeien?
 • Chief Transformation Officer (CTO)
 • Programmaleider
 • Projectleider
 • Transformatiekundige

Wil je sparren over je studiekeuze?